Nyheter

Incoterms 2020

Internationella handelskammarens uppdaterade version av Incoterms – Incoterms 2020 – har …

Läs mer

Fler krönikor i Inköp 24

Det finns nu sju krönikor av advokat, jur. dr Jon Kihlman i Inköp 24. Den senaste …

Läs mer

Elektronisk signering - En antologi

Advokat, jur. dr Jon Kihlman är redaktör för den nyligen utkomna boken  Elektronisk …

Läs mer

Elektronisk signering

I det senaste numret av Norstedts Juridiks nyhetsbrev Främst Internet presenteras boken  …

Läs mer

Ännu fler krönikor i Inköp 24 och Upphandling 24

Advokat, jur. dr Jon Kihlman fortsätter efter ett sommaruppehåll att skriva krönikor i …

Läs mer

Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra

Svenskt Näringsliv  gav i vintras advokat, jur. dr Jon Kihlman i uppdrag att utreda …

Läs mer

Nätverk i kommersiell avtalsrätt

JUC  arrangerar nätverk i olika juridiska discipliner. Advokat, jur. dr Jon Kihlman är …

Läs mer

Advokat, jur. dr Jon Kihlman

Jon Kihlman har varit advokat sedan 2005. Han disputerade 1999 med avhandlingen Fel, som behandlar felreglerna inom köprätten. Han bedriver egen advokatverksamhet och har kontor i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Verksamheten

Advokat Jon Kihlman arbetar med svenska och internationella kommersiella avtal. Inom det området innefattar hans verksamhet utformning av avtal, granskning av och utlåtanden om avtal, rådgivning om avtal, utbildningar om avtal, böcker och artiklar om avtal, tvister om avtal samt uppdrag som skiljeman. 

All offentlig upphandling syftar till att avtal skall slutas. En del av verksamheten avser därför offentlig upphandling. I första hand gäller det utformning av vad som skall bli det upphandlade kontraktet, för att med det som underlag förenkla – och därigenom förbättra – upphandlingsprocesser. I andra hand gäller det emellertid även överprövningar av offentliga upphandlingar. 

Utbildningar och nätverk

Advokat Jon Kihlman ger utbildningar för såväl advokater och andra jurister som inköpare och säljare. Han samarbetar med Blendow och ExLibro, men ger också företagsinterna kurser.

Jon Kihlman är ledare för JUC:s nätverk i kommersiell avtalsrätt.

E-utbildningar och expertnyheter

Utöver traditionella kurser har Jon Kihlman spelat in åtskilliga e-utbildningar i samarbete med Norstedts Juridik, Diploma Utbildning och Föredrag.se. Utbildningarna för Norstedts Juridik behandlar Avtalsobjekt och felbedömning, Fullmakter och annan firmateckning, CISG (den internationella köplagen) och Unidroit Principles. Utbildningarna för Diploma Utbildning behandlar dels Avtalsrätt och köprätt, dels Konsumentköplagen. För föredrag.se har Jon spelat in åtskilliga kortare föreläsningar om olika avtalsrättsliga frågeställningar

Jon Kihlman föreläser några gånger om året som expert i affärsjuridik i Lexnovas expertnyheter. Där behandlar han i första hand nya rättsfall från Högsta domstolen, men ibland också andra viktiga nyheter inom den kommersiella avtalsrätten.

Böcker och andra publicerade verk

Utöver avhandlingen Fel  har Jon Kihlman skrivit böckerna CISG – En kommentar och Köprätten – En introduktion, samt varit medförfattare till Köplagen – En kommentar och varit redaktör för antologin Elektronisk signering. Utöver böckerna har han skrivit rapporterna Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra och Avtalsutformning och avtalsinnehåll – Kommersiella villkor i offentlig upphandling, båda på uppdrag av Svensk Näringsliv, samt åtskillig artiklar, framför allt om svensk och internationell avtalsrätt samt offentlig upphandling.

Avtalsmallar

Jon Kihlman har på uppdrag av dels Norstedts Juridik, dels Karnov utformat avtalsmaller för deras tjänster Affärsjuridiska avtal och Karnov avtalsmallar. Mallar för köp av lös egendom och ramavtal finns i båda tjänsterna, medan Affärsjuridiska avtal dessutom innehåller mallar för olika slags fullmakter. 

Advokat, jur. dr Jon Kihlman

Advokat, jur. dr Jon Kihlman

Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Tel: +46 (0)70 742 60 12
E-post: jon@avtalsratt.com