Nyheter

Ramavtalet – Ny analys av dom från Högsta domstolen

Den 30 juli i år avgjorde Högsta domstolen om ett upphandlat ramavtal medförde ensamrätt för leverantören att utföra uppdrag enligt ramavtalet, eller om beställaren hade rätt att anlita även andra än ramavtalsleverantören. Jon Kihlmans analys av rättsfallet finns publicerad i JP Juridiskt Bibliotek.Länna Marks fordran – analys

Jon Kihlman har för JP Infonets räkning analyserat Högsta domstolens dom den 20 juli 2021 i dess mål T 4012–20 (Länna Marks fordran). Analysen finns här.Simonsen & Weel – analys

Jon Kihlman har för JP Infonets räkning analyserat rättsfallet Simonsen & Weel (EU-domstolens mål nr C 23/20). Analysen är publicerad i JP Juridiskt bibliotek.Referenser, kvalificering och utvärdering

Jon Kihlman har skrivit en krönika för Upphandling 24/ Inköpsrådet om referenser, kvalificering och utvärdering i vilken behandlas framför allt EU-domstolens domar Lianakis (C 532/06) och Ambisig (C 601/13). Krönikan finns här.Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

I samarbete med JP Infonet kommer Jon Kihlman den 6 september 2021 att hålla kursen ”Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra”. Kursen presenteras på JP Infonets hemsida.International Sales Law for Procurement Professionals

Jon Kihlmans utbildning för inköpare finns nu tillgänglig genom LHTS.Avtalslagen – En kommentar

Jon Kihlmans kommentar till avtalslagen finns nu även i bokform. Nätversionen finns sedan tidigare i tjänsten JP Juridiskt bibliotek.Suterränghuset på Ekerö

Jon Kihlman har för JP Infonets räkning analyserat Högsta domstolens dom den 27 maj 2021 i dess mål T 2838-20 (Suterränghuset på Ekerö). Analysen finns här.”Skadestånd inom obligationsrätten” i Lexnova Play

Advokat Jon Kihlmans senaste föreläsning i Lexnova Play behandlar skadestånd inom obligationsrätten. Den utgår från två artiklar i Svensk Juristtidning från 2020 och 2021 och behandlar framför allt ansvarsgrunder för resultat- och omsorgsförpliktelser. Under föreläsningen diskuteras även betydelsen av ratio decidendi och obiter dicta enligt svensk rätt. Jon Kihlmans samtliga föreläsningar i Lexnova Play finns här.Badrummet i radhuset

Jon Kihlman har för JP Infonets räkning analyserat Högsta domstolens dom den 10 december 2020 i dess mål 2829-19 (Badrummet i radhuset). Analysen finns här.Ramavtal i ramavtal–vad är problemet?

Jon Kihlman har skrivit en krönika för Upphandling 24/ Inköpsrådet om ramavtal i ramavtal med undertiteln ”vad är problemet”. Krönikan finns här.Ny utbildning för JP Infonet

I samarbete med JP Infonet kommer Jon Kihlman den 17 mars 2021 att hålla kurs med titeln ”Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra”. Kursen presenteras på JP Infonets hemsida.Ny säsong med JUC

Jon Kihlman fortsätter med en femte säsong som ledare för JUC:s nätverk Kommersiell avtalsrätt. Planerade teman för årets möten är Förhandlingsspel, Kommersiell avtalsrätt och offentlig upphandling, Spendanalys och AI samt Fullmakter, annan firmateckning och Incoterms 2020. Det första mötet äger rum den 25 mars 2021.Köprätten – En introduktion, nionde upplagan

Den nionde upplagan av advokat, jur. dr Jon Kihlman lärobok Köprätten – En introduktion är nu ute.Corona, force majeure och hardship

Advokat Jon Kihlman har i samarbete med ExLibro spelat in föreläsningen ”Corona, force majeure och hardship”. Hela föreläsningen finns tillgänglig på ExLibros hemsida.”De försvunna korna” i Lexnova Play

Advokat Jon Kihlmans senaste föreläsning i Lexnova Play behandlar Högsta domstolens dom från den 29 januari 2020 i rättsfallet ”De försvunna korna”. I rättsfallet aktualiseras bl.a. frågor om väsentlighetskravet för hävning och förutsättningar för skadestånd, liksom om bevisbördans placering och vilka krav som ställs på bevisning.Incoterms 2020 i Lexnova Play

Advokat Jon Kihlman har spelat in två föreläsningar om de nya leveransvillkoren Incoterms 2020. Den första föreläsningen behandlar övergripande ämnen och struktur, medan den andra föreläsningen behandlar innehållet i enskilda klausuler.Kurs om skadestånd i avtalsförhållanden

Advokat Jon Kihlman håller tillsammans med professorn Mårten Schultz kurs om skadestånd i avtalsförhållanden den 2 april 2020. Kursen arrangeras av ExLibro.Kurs om avtalstolkning

Advokat Jon Kihlman håller tillsammans med justitierådet Eric M. Runesson kurs om avtalstolkning den 16 oktober 2020. Kursen arrangeras av ExLibro.Föredrag för Svenskt Näringsliv

Den 11 februari 2020 arrangerar Svenskt Näringsliv ett seminarium på temat Kunskapsekonomins viktigaste tillgång – så får vi bort den dyra kunskapsbristen. Jon Kihlman medverkar med ett föredrag om Avtals- och upphandlingsrättslig hantering av immaterialrätter.Ny säsong med JUC

Jon Kihlman fortsätter med en fjärde säsong som ledare för JUC:s nätverk Kommersiell avtalsrättPlanerade teman för årets möten är Hävning av avtal, Långvariga avtal, Skadeståndsfrågor och Industriella anläggningsleveranser. Det första mötet äger rum den 25 mars 2020.Ny avtalstjänst

I Norstedts Juridik nya webbtjänst JUNO ingår Avtalsguiden, som är en samling kommenterade avtalsmallar. Avtalsguiden ersätter Norstedts Juridiks tidigare tjänst Affärsjuridiska avtal och Karnovs tidigare tjänst Karnov avtalsmallar. Jon Kihlman ansvarar för mallarna för Köp av lös egendom (med ramavtal) och Fullmakter och annan firmateckning.Incoterms 2020

Internationella handelskammarens uppdaterade version av Incoterms – Incoterms 2020 – har nu lanserats. Den är tänkt att ”träda i kraft” den 1 januari 2020. Inget hindrar emellertid parter från att i sina avtal hänvisa till den och tillämpa den redan nu, eller att även efter årsskiftet välja att tillämpa en äldre version av Incoterms. ”Ikraftträdandet” har därför framför allt betydelse om hänvisningen inte är fullständig och anger vilken version som skall tillämpas, utan bara anger t.ex. ”Incoterms” eller ”vid avtalstillfället gällande Incoterms”. Rekommendationen är naturligtvis att parter redan i hänvisningen anger även den avsedda versionen.

Information om de viktigaste uppdateringarna m.m. finns på incoterms.seFler krönikor i Inköp 24

Det finns nu sju krönikor av advokat, jur. dr Jon Kihlman i Inköp 24. Den senaste behandlar Letters of Intent. Krönikorna publiceras även i Upphandling 24Elektronisk signering - En antologi

Advokat, jur. dr Jon Kihlman är redaktör för den nyligen utkomna boken Elektronisk signering - En antologiBoken, som innehåller 14 artiklar av framstående advokater, domare, rättsvetenskapsmän och andra sakkunniga, har producerats i samarbete mellan förlaget Norstedts Juridik och Scrive AB, som tillhandahåller e-signeringslösningar. Jon Kihlmans artikel heter Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer.Elektronisk signering

I det senaste numret av Norstedts Juridiks nyhetsbrev Främst Internet presenteras boken Elektronisk signering - en antologi i en intervju med advokat, jur. dr Jon Kihlman.Ännu fler krönikor i Inköp 24 och Upphandling 24

Advokat, jur. dr Jon Kihlman fortsätter efter ett sommaruppehåll att skriva krönikor i Inköp 24 och Upphandling 24. Efter sommaren har krönikorna behandlat dels firmateckning och fullmakt, dels avtalstolkning. Krönikorna finns samlade här.Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra

Svenskt Näringsliv gav i vintras advokat, jur. dr Jon Kihlman i uppdrag att utreda möjligheter för enklare offentliga upphandlingar. Uppdraget resulterade i rapporten Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra, som presenterades i Almedalen i början av juli 2016Nätverk i kommersiell avtalsrätt

JUC arrangerar nätverk i olika juridiska discipliner. Advokat, jur. dr Jon Kihlman är ledare för nätverket i Kommersiell avtalsrätt.Advokat, jur. dr Jon Kihlman

In English

Jon Kihlman har varit advokat sedan 2005. Han disputerade 1999 med avhandlingen Fel, som behandlar felreglerna inom köprätten. Han bedriver egen advokatverksamhet och har kontor i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Verksamheten

Advokat Jon Kihlman arbetar med svenska och internationella kommersiella avtal. Inom det området innefattar hans verksamhet utformning av avtal, granskning av och utlåtanden om avtal, rådgivning om avtal, utbildningar om avtal, böcker och artiklar om avtal, tvister om avtal samt uppdrag som skiljeman. 

All offentlig upphandling syftar till att avtal skall slutas. En del av verksamheten avser därför offentlig upphandling. I första hand gäller det utformning av vad som skall bli det upphandlade kontraktet, för att med det som underlag förenkla – och därigenom förbättra – upphandlingsprocesser. I andra hand gäller det emellertid även överprövningar av offentliga upphandlingar. 

Utbildningar och nätverk

Advokat Jon Kihlman ger utbildningar för såväl advokater och andra jurister som inköpare och säljare. Han samarbetar med Blendow och ExLibro, men ger också företagsinterna kurser.

Jon Kihlman är ledare för JUC:s nätverk i kommersiell avtalsrätt.

E-utbildningar och expertnyheter

Utöver traditionella kurser har Jon Kihlman spelat in åtskilliga e-utbildningar i samarbete med Norstedts Juridik, Diploma Utbildning och Föredrag.se samt LHTS. Utbildningarna för Norstedts Juridik behandlar Avtalsobjekt och felbedömning, Fullmakter och annan firmateckning, CISG (den internationella köplagen) och Unidroit Principles. Utbildningarna för Diploma Utbildning behandlar dels Avtalsrätt och köprätt, dels Konsumentköplagen. För föredrag.se har Jon spelat in åtskilliga kortare föreläsningar om olika avtalsrättsliga frågeställningar. Utbildningen för LHTS är på engelska och behandlar internationell köprätt. Den är i första hand inriktad mot inköpare och är uppdelad i sex moduler.

Jon Kihlman föreläser några gånger om året som expert i affärsjuridik i Lexnova Play. Där behandlar han i första hand nya rättsfall från Högsta domstolen, men ibland också andra viktiga nyheter inom den kommersiella avtalsrätten.

Böcker och andra publicerade verk

Utöver avhandlingen Fel har Jon Kihlman skrivit böckerna Avtalslagen – En kommentar, CISG – En kommentar och Köprätten – En introduktion, samt varit medförfattare till Köplagen – En kommentar och varit redaktör för antologin Elektronisk signering. Utöver böckerna har han skrivit rapporterna Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra och Avtalsutformning och avtalsinnehåll – Kommersiella villkor i offentlig upphandling, båda på uppdrag av Svensk Näringsliv, samt åtskillig artiklar, framför allt om svensk och internationell avtalsrätt samt offentlig upphandling.

Avtalsmallar

Jon Kihlman har på uppdrag av Norstedts Juridik utformat avtalsmallar för dess tjänst Avtalsguiden. Mallarna avser dels köp av lös egendom och ramavtal, dels olika slags fullmakter.

Advokat, jur. dr Jon Kihlman

Advokat, jur. dr Jon Kihlman

Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Tel: +46 (0)70 742 60 12
E-post: jon@avtalsratt.com