Avtalsrätt för amatörer

Avtalsrätt för amatörer*

Halvdagskurs för bättre affärer

Avtalsrätt för amatörer är till för dig som brinner för något annat än avtalsrätt, men som ändå måste ägna delar av din tid åt att utforma och ingå avtal. Kursen ökar sannolikheten för att du aldrig skall behöva anlita advokat.

Avtalsrätt för amatörer utgår från frågorna Vad, Hur, När, Var och Varför.

Vad skall levereras?
Hur skall det levereras?
När och var skall det levereras?
Och varför köps det över huvud taget?

Den sista frågan har betydelse inte minst för vad som skall hända om leverans inte sker eller sker på ett annat sätt än det avtalade. Det spelar ingen roll om det är en tjänst eller vara som skall levereras. Frågorna måste ändå behandlas. Avtalsrätt för amatörer utgår från ett säljperspektiv. Den behandlar i första hand de avtal som du ingår med dina kunder. Ett väsentligt moment i kursen är därför hur juridiken kan användas för att öka din försäljning.

Avtalsrätt för amatörer leds av advokat, jur. dr Jon Kihlman. Han är specialiserad på svensk och internationell avtalsrätt och har undervisat i Sverige och utomlands i 25 år. Utöver sin doktorsavhandling, som behandlar felreglerna i köprätten, har han skrivit läroboken Köprätten – En introduktion och åtskilliga artiklar.

Läroboken Köprätten – En introduktion och annan kursdokumentation ingår.

* Ordet amatör härstammar från latinets amare, som betyder älska. En amatör brinner för vad den gör. Amor var den första amatören.