Incoterms 2010

Incoterms är viktiga verktyg för såväl internationell som nationell handel. De ger säljare och köpare av varor möjlighet att precisera bl.a. avlämnande, riskövergång och kostnadsfördelning, liksom många andra frågor av betydelse för ett köpavtal. Vid årsskiftet 2010 / 2011 ersattes Incoterms 2000 av Incoterms 2010. Förändringarna innebär att fyra klausuler har försvunnit medan två nya har införts och åtskilliga andra har förändrats.

Advokat Jon Kihlman är doktor i handelsrätt från Handelshögskolan i Stockholm. Han är specialiserad på avtalsrätt i allmänhet och köprätt i synnerhet. Han har under mer än 20 år undervisat för såväl näringslivet som vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

Kursen omfattar en halvdag och ges både som öppen kurs och företagsinternt.

Kursens innehåll

Incoterms 2010 i det köprättsliga systemet

Förändringar i förhållande till Incoterms 2000

Vad regleras och vad regleras inte genom Incoterms 2010?

Funktionerna avlämnande och riskövergång

De tio rubrikparen

Kopplingar till bakomliggande rättsregler

De fyra grupperna och deras huvudsakliga kännetecken

C-klausulerna

Fartygsklausulerna

EXW, FCA, DAP, DAT och DDP

Företagsinterna kurser

Pris i Stockholm: 25 000 kr.

Pris i övriga landet: 35 000 kr. Till priset kommer kostnader för resa och uppehälle.

Kontakt: jon@avtalsratt.com