Kommersiell avtalsrätt

Förhandlingar, juridik och värdeskapande

Advokat, jur. dr Jon Kihlmans krönika i Supply Chain Effect nr 4 2013 behandlar det faktum att förhandlingar går ut på att fördela risker och värden mellan de tänkta avtalsparterna, att avtalsvillkor har just den funktionen och att avtalsförhandlingar därför går ut på att avtalsvillkor skall utformas på det ena eller andra sättet. Slutsatsen är att säljare och köpare måste vara experter på avtalsrätt! 

pdf Krönika i Supply Chain Effect nr 4 2013

Behövs "visibility"?

Advokat, jur dr Jon Kihlmans krönika i Supply Chain Effect nr 3 2013 behandlar "visibility", som är ett populärt koncept inom Supply Chain Management. Kröniknas tema är att behovet av "visibility" är en direkt funktion av de juridiska lösnignar som parterna har valt. Otillräckliga juridiska lösnignar ökar behovet av "visibility". Ändamålsenliga juridiska lösningar innebär å andra sidan att behovet försvinner. Med sådana är det bara att lugnt vänta på leverans! 

pdf Krönika i Supply Chain Effect nr 3 2013

Vem kan man lita på?

Advokat, jur. dr Jon Kihlmans krönika i Supply Chain Effect nr 2 2013 behandlar den vanliga föreställningen att juridik skapar missämja och att det ofta anses vara bättre att bygga relationer på förtroende än på juridik. Krönikans tes är att det är precis tvärtom: Juridik skapar förtroende.

pdf Krönika i Supply Chain Effect nr 2 2013