Offentlig upphandling

Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra

Svenskt Näringsliv gav i vintras advokat, jur. dr Jon Kihlman i uppdrag att utreda möjligheter för enklare offentliga upphandlingar. Uppdraget resulterade i rapporten Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra, som presenterades i Almedalen i början av juli 2016

pdf 2019-08/vad-en-upphandlande-myndighet-inte-beh-ver-g-ra

Krav kostar

Offenltiga upphandlingar omsätter i Sverige mellan en halv och en biljon kr om året. Det är ofantligt mycket pengar. Det förekommer att upphandlande myndigheter ställer krav som höjer dess kostander utan att de tillförs någon motsvarande nytta. I sin krönika i Supply Chain Effect 1 2014 ger advokat, jur. dr Jon Kihlman exempel på sådana upphandlingar.

pdf 2019-08/sceffect-1-2014-web-ny

Debattartikel om direktupphandling

Advokat, jur .dr Jon Kihlman och upphandlingschefen i Huddinge kommun Mikael Blomberg har skrivit en debattartikel om direktupphandling i Dagens Samhälle.