Elektronisk signering - En antologi

Advokat, jur. dr Jon Kihlman är redaktör för den nyligen utkomna boken Elektronisk signering - En antologiBoken, som innehåller 14 artiklar av framstående advokater, domare, rättsvetenskapsmän och andra sakkunniga, har producerats i samarbete mellan förlaget Norstedts Juridik och Scrive AB, som tillhandahåller e-signeringslösningar. Jon Kihlmans artikel heter Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer.

pdf Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer