Incoterms 2020

Internationella handelskammarens uppdaterade version av Incoterms – Incoterms 2020 – har nu lanserats. Den är tänkt att ”träda i kraft” den 1 januari 2020. Inget hindrar emellertid parter från att i sina avtal hänvisa till den och tillämpa den redan nu, eller att även efter årsskiftet välja att tillämpa en äldre version av Incoterms. ”Ikraftträdandet” har därför framför allt betydelse om hänvisningen inte är fullständig och anger vilken version som skall tillämpas, utan bara anger t.ex. ”Incoterms” eller ”vid avtalstillfället gällande Incoterms”. Rekommendationen är naturligtvis att parter redan i hänvisningen anger även den avsedda versionen.

Information om de viktigaste uppdateringarna m.m. finns på incoterms.se