Ny avtalstjänst

I Norstedts Juridik nya webbtjänst JUNO ingår Avtalsguiden, som är en samling kommenterade avtalsmallar. Avtalsguiden ersätter Norstedts Juridiks tidigare tjänst Affärsjuridiska avtal och Karnovs tidigare tjänst Karnov avtalsmallar. Jon Kihlman ansvarar för mallarna för Köp av lös egendom (med ramavtal) och Fullmakter och annan firmateckning.